El projecte


Què és Formigues Cooperatives?

Presentació

formigues-cooperant2Formigues cooperatives és un projecte telemàtic cooperatiu d’àmbit educatiu, on alumnes de diferents escoles de Catalunya després d’experimentar reptes cooperatius a la classe d’eduació física n’inventen de nous, els comparteixen amb altres escoles, els proven, els milloren i en fan una valoració.

El projecte es desenvolupa principalment en català i des de l’àrea d’educació física, però requereix d’altres moments com pot ser l’ús de les noves tecnologies, tutoria i /o llengua.

Un repte cooperatiu és...

  1. Un repte que només es pot superar amb la participació activa de tots els membres del grup.
  2. Si un repte només el poden aconseguir una part dels components del grup, no és cooperatiu.
  3. Hi ha d’haver un objectiu clar a aconseguir i un element motivador (temps, distància, punts, limitacions d’espai o normes.) – El repte ha de ser adequat a l’edat (ni molt fàcil ni molt difícil).
  4. Inventar reptes diferents (no variants) als que faciliten els coordinadors del projecte.