Reptes Cooperatius

Un projecte de Formigues Cooperatives

Formigues Obreres

Formigues Obreres

Formigues Reines

Formigues Reines

Política de privacitat

Des de Formigues Cooperatives volem oferir una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privadesa que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides tant a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la seva privacitat i ser transparents en l’ús de les seves dades.

1. Qui és el titular d’aquesta pàgina web i responsable d’aquesta Política de Privacitat?

El titular d’aquesta pàgina web és:

Formigues Cooperatives – Aleix Vila Solà
08540 Centelles – Barcelona
Correu electrònic: hola@formiguescooperatives.cat
NIF:

2. Quines dades recollim?

Normalment, a través de la nostra pàgina web recollim dades de contacte de l’Usuari i també totes aquelles necessàries per a la inscripció al projecte de reptes cooperatius, tal i com es descriurà a continuació.

3. En quins apartats de la nostra pàgina web recollim les seves dades personals?

3.1. A través del nostre correu electrònic: hola@formiguescooperatives.cat

A través del nostre correu: hola@formiguescooperatives.cat podrà escriure’ns i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb el projecte, les càpsules de formació o qualsevol altra cosa que vostè necessiti esclarir.

3.2. A través dels diferents formularis de Contacte

Mitjançant aquests formularis de contacte, on haurà d’omplir una sèrie de camps per a identificar-lo, recollirem la informació necessària per a resoldre la petició que ens pugui efectuar.

3.3. A través del formularis d’inscripció i registre al projecte de Reptes Cooperatius

Mitjançant aquest formulari recollim les dades necessàries per a poder inscriure l’Usuari i els seus grups escolars en el projecte de reptes cooperatius. També se sol·licitarà indicar un usuari i contrasenya per a registrar-se a la pàgina del projecte.

3.4. A través de la subscripció als butlletins d’informació

Per subscriure’s a qualsevol butlletí d’informació, l’Usuari haurà d’emplenar els camps en els quals es demanen el nom i l’adreça de correu electrònic a la qual enviar-lo.

3.5. A través de les xarxes socials

Podrem recollir les seves dades a través del seu perfil d’Usuari en les xarxes socials que utilitzem des de Formigues Cooperatives, ​​les quals estan detallades en l’apartat 12 de la present política.

4. Quin és l’objectiu o finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres Usuaris. D’aquesta manera, farem servir les seves dades per a atendre els dubtes o la informació que ens hagi requerit, gestionar les seves sol·licituds i garantir-li una experiència que respecti els màxims estàndards.

El correu electònic des del qual ens escrigui al nostre correu, l’utilitzarem per remetre-li informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat.

En cap cas rebrà informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés prèviament, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea; ni es realitzarà cap tipus de transferència internacional que tingui com a objecte les seves dades de caràcter personal.

Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que Formigues Cooperatives ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

5. Ús de les dades personals

Formigues Cooperatives comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

  • 1. Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerides dels Usuaris
  • 2. Procedir al suport en el tràmit d’inscripció al projecte
  • 3. Informar de novetats relacionades amb Formigues Cooperatives
  • 4. Informar de la inclusió de noves Perles pedagògiques
  • 5. Enviar informació que es consideri que pugui ser d’interès de l’Usuari
  • 6. Permetre l’accés a les opcions que requereixin de registre.

Informar l’Usuari respecte de l’ús de les seves dades en el sentit de que: (I) les seves dades no es faran servir amb altres fins que els de dur a terme el tractament que en el seu moment va consentir expressament o per al que estableix la present política per la nostra part; (II) tota aquesta informació es guarda en un servidor segur independent.

Advertir-lo que la informació que faciliti a través de la pàgina web pot revelar o permetre que altres dedueixin seva nacionalitat, ètnia, sexe, edat o altres aspectes de la seva vida privada. D’aquesta manera, en facilitar aquesta informació de forma totalment voluntària a través de qualsevol mitjà de la nostra web, l’Usuari està acceptant expressament i voluntàriament aquesta Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

6. Compartir informació amb tercers

Com ja s’ha establert en els punts anteriors, Formigues Cooperatives no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers. En el cas que volgués fer-ho, se li informarà prèviament i es sol·licitarà el seu consentiment.

7. Base jurídica: consentiment inequívoc per al tractament de les seves dades

En compliment del que exigeix la​​ Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’Usuari ens faci arribar o enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.

També, quan ens escrigui a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquesta (s) acció (és), ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que Formigues Cooperatives, tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats a l’apartat 8 del present text legal.

8. Sobre els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’Usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

Formigues Cooperatives li ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel que, vostè, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament escrivint al correu electrònic de contacte i domicili indicats al capdamunt, és a dir, al correu: hola@formiguescooperatives.cat . Haurà d’adjuntar còpia del passaport o del seu DNI (titular de les dades) indicant a l’assumpte de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit o limitació en el tractament.

No obstant això, és important que com a Usuari tingui en compte que la informació que ja hagi compartit amb altres Usuaris per altres vies podria continuar essent visible i que l’entitat s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació.

De la mateixa manera, Formigues Coopertaives no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per l’entitat però que encara consti en Internet per la redifusió de la mateixa, i en aquest cas, recomanem es dirigeixi als responsables d’aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l’exercici d’un dret a l’oblit.

9. Majoria d’edat

Per a ser Usuari de la nostra plataforma és necessària la majoria d’edat, pel que serà necessari que l’Usuari sigui major de 18 anys.

10. Mesures de seguretat en la recollida de dades

Formigues Cooperatives garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial de les dades de l’Usuari. Per això, hem implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’Usuari, en particular les estipulades en el RGDP (Reglament General de la Protecció de Dades – UE 2016/679, del 27 d’abril), que ha ampliat l’abast de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desplegament RD 1720/2007.

També, en qualitat d’Usuari de la nostra pàgina web entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la Web en la qual està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les seves dades d’identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

L’Usuari és l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, Formigues Cooperatives no es fa responsable de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l’entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb allò establert abans, l’entitat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la pàgina web. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal i unes condicions d’ús i contractació.

11. Termini de conservació de les seves dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la què es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes que se’n derivin de la legislació aplicable.

12. Política a les xarxes socials

Formigues Cooperatives disposa d’un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Vimeo.

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, Formigues Cooperatives és “Responsable del tractament de les seves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

Això significa que, si decideix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, tot sempre sota els efectes del Reglament abans esmentat.

D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan a Formigues Cooperatives o bé on es participa; o bé sobre temes que considerem poden ser del seu interès. Emprant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que al seu mur o perfil, vegi publicades notícies amb aquest tipus d’informació.

Ara bé, també li fem saber que no hi ha cap vincle entre Formigues Cooperatives i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que acceptarà la seva política d’ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, Formigues Cooperatives no serà mai responsable per l’ús o tractament de les dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicades en aquesta política.

13. Política de cookies

Formigues Cooperatives utilitza galetes de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si vol consultar quina és la nostra política sobre aquest tema, cliqueu aquí.

14. Modificació de la present Política de Privadesa

Formigues Cooperatives es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

Es recomana a l’Usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.

15. Acceptació inequívoca per al tractament de dades

D’acord amb tot l’expressat en la present política de privacitat, l’Usuari acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites al punt 5.