Reptes Cooperatius

Un projecte de Formigues Cooperatives

Formigues Obreres

Formigues Obreres

Formigues Reines

Formigues Reines

Reptes Cooperatius

Projecte d’Educació Física Cooperativa

El projecte

El projecte REPTES Cooperatius és un projecte telemàtic que pretén introduir a infants i mestres en la pedagogia de la cooperació a l’educació física a través dels REPTES FÍSICS COOPERATIUS

El projecte es desenvolupa en català i des de l’àrea d’educació física, però requereix la participació de la competència digital, la competència oral i la competència d’expressió escrita.

A qui va destinat

El projecte va destinat a infants (3r a 6è de primària i 1r i 2n d’ESO) que es vulguin iniciar o ja tinguin experiència en l’aprenentatge cooperatiu a l’educació física.

anys del projecte

escoles han participat

Finalitat

  • Fomentar la pedagogia de la cooperació a l’educació física a través dels reptes físics cooperatius.
  • Donar a conèixer els reptes físics cooperatius.
  • Formar i empoderar els/les mestres d’educació física per ajudar-los a realitzar un canvi metodològic innovador a l’àrea d’educació física.
  • Crear xarxa entre mestres, propers geogràficament.

Modalitats de participació i fases del projecte

Les escoles les agrupem en formiguers (grups de 3 o 4 escoles)
Formigues Obreres - Formigues Cooperatives

Formigues Obreres

Destinat a aquell alumnat i professorat que s’està iniciant o es vol iniciar al món de l’aprenentatge cooperatiu.

El projecte es desenvolupa seguint 3 fases ben diferenciades:

Fase de vivenciació:

Cada grup classe, organitzat en subgrups heterogenis de 4 membres, vivencia una seqüència didàctica de reptes físics cooperatius (4-6 sessions) que l’equip de formigues comparteix amb les escoles inscrites al projecte.

Fase de creació:

Cada grup classe inventa nous reptes físics cooperatius per a compartir amb les escoles del formiguer. Una vegada inventats es pugen a la pàgina web amb una plantilla de drive.

Fase de feedback:

Cada grup classe prova els reptes compartits per les altres escoles i els dona feedback a través de la web.

Formigues Reines - Formigues Cooperatives

Formigues Reines

Destinat a aquell alumnat i professorat amb una certa experiència en metodologia cooperativa i que els agradin les noves tecnologies.

El projecte es desenvolupa seguint 3 fases ben diferenciades:

Fase de vivenciació:

Cada grup classe, organitzat en subgrups heterogenis de 4 membres, vivencia una seqüència didàctica de reptes físics cooperatius (4-6 sessions). Aquests reptes són amb 3 nivells de dificultat i els subgrups han d’escollir amb quin nivell volen resoldre el repte.

Fase de creació:

Cada grup classe inventa reptes molt senzills (destinats a alumnes de cicle inicial) i els transforma en format vídeo. Una vegada filmats es pugen a la pàgina web.

Fase de feedback:

Cada grup classe prova els reptes en format vídeo de les altres escoles i els dona feedback a través de la web.

Els reptes en vídeo creats per les formigues REINES passaran a formar part d’un apartat de la web anomenat Formigues LARVES. Aquest és un banc de recursos d’activitats, reptes senzills en format vídeo… accessible per totes les escoles participants.

Implicacions

  • L’ICE de la Universitat de Girona Certifica la formació i la participació del projecte amb 30h. Per tenir el certificat cal haver finalitzat totes les fases del projecte.
  • Cada participant rebrà la seqüència didàctica per desenvolupar la proposta amb els infants.
  • Assistir a les dues formacions a càrrec de l’equip de formigues cooperatives.
  • Dur a terme, i finalitzar, la seqüència didàctica, inventar i compartir els reptes, al formiguer assignat.
En el cas de no assistir a les dues formacions i/o deixar el formiguer penjat comportarà la no certificació per part de l’ICE de la Universitat de Girona.

Qui fa funcionar el projecte?

Aleix Vila

Aleix Vila

Mestre, especialista en ed. física cooperativa. Escola Xoriguer (Centelles).

Pere Casals

Pere Casals

Mestre, especialista en ed. física cooperativa. Escola Agustí Gifre (Sant Gregori). Llicenciat en CAFE.

Cristina Guijosa

Cristina Guijosa

Mestra, especialista en ed. física cooperativa. Escola l'Arenal de Llevant (Barcelona).

Antònia Montero

Antònia Montero

Mestra, especialista en ed. física cooperativa. Llicenciada en Pedagogia Terapèutica.

Tens algun dubte? Posa't en contacte amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres per correu electrònic: hola@formiguescooperatives.cat

O a través del següent formulari:

Responsable: Formigues Cooperatives. Finalitat: Enviar-te la informació que ens solicites. Legitimació: el teu consentiment. Destinatari: les teves dades quedaran guardades a Fastcomet, el nostre proveïdor d'allotjament web i correu electònic, que compleix amb el nivell de seguretat que demana el RGPD. Drets: Tens dret a accedir, modificar, rectificar i suprimir les teves dades.